celoroční
provoz

Prodej
palivového
dřeva

tvrdé, měkké, metrové i štípané
Dovoz zajištěn
tel.: +420 775 445 631

Aktuality

Pravidla chyť - pusť

Jedná se o způsob rybolovu, kdy lovící loví ryby systémem CHYŤ-PUSŤ na rybářském revíru Jaroslav. Lov může být započat až po koupení POVOLENKY opravňující k lovu ryb na pískovně. Lovící nemusí být členem ČRS. Motorová vozidla lovící odstavují na odstavné ploše dle pokynů provozovatele.

Způsob rybolovu:
Lovící si vybere sektor ve kterém bude lovit ryby. Lovit se může na 2 pruty s jedním návazcem bez protihrotu s únikovou montáží (průběžně) V případě, že lovící nemá háčky bez protihrotu, požádá provozovatele o zamáčknutí).

Pro vylovení každé ryby používá lovící podběrák, rybu položí na podložku a neustále ji polévá vodou, aby nedošlo k osychání a následnému zaplísnění. Po vyproštění háčku se každá ryba velmi šetrně vrací zpět do vody pomoci podběráku nebo se ohleduplně pustí z podušky.

 

V případě, že lovící uloví pstruha je povinen pstruha vypnout (vyprostit háček ) ve vodě. Pstruh NESMÍ být v žádném případě vytažen z vody i za těch předpokladů, že lovící příjde o háček.

OBSLUHOVAT PRUTY SMÍ JEN DRŽITEL POVOLENKY PLATNÉ PRO RYB. REVÍR JAROSLAV.

Poviná výbava lovícího:
Poduška pod ulovenou rybu, (Stačí jedna podložka pro skupinu lovících )
Podběrák
Bez této výbavy nebude prodána povolenka, chceme tímto předejít poranění a následnému onemocnění ryb.

Osvětlení místa lovu:
V případě, že lovící loví i během noci je povinen lovící místo osvítit viditelným světlem. Provozovatel doporučuje louč popřípadě petrolejovou lampu.Provozovatel neuzná svíčku, kahánek nebo solární světlo. V případě, že lovící přeruší noční lov a jde spát-světlo zhasne.

Cena povolenky:    250,-kč
 

Doba lovu:
Celoročně dle zájmu lovících.

Porušení pravidel rybolovu:
V případě porušení pravidel rybolovu, bude lovícímu okamžitě ukončen rybolov bez vrácení peněz za povolenku, a tento lovící musí opustit prostor rybničního objektu.

Doporučení pro lovící:
Dle zkušeností doporučujeme lovícím, aby si telefonicky objednali rybolov aspoň 14 dnů dopředu, aby se nestalo, že lovící po dojezdu nebude mít místo. Tímto se zároveň dohodne i případné nocování (stan atd.).Případné stanování je zdarma.

Důležité upozornění:
Každá návštěva za lovícími je povinna se ohlásit u provozovatele v prostoru prodeje povolenek!
Tento rybník je fyzicky střežen nepřetržitě 24 hodin.Proto provozovatel bez ohlášení nepustí na tento rybník žádnou návštěvu za lovícími po 21.00 hodině. Návštěvu MUSÍ lovící ohlásit provozovateli.
Účastník rybolovu loví na vlastní n e b e z p e č í !!!!